//
archives

Archive for

SGH – inwestycje w Chinach

Slajdy z moich zajęć – proces inwestycyjny, dostępne formy inwestycji zagranicznych w Chinach, spółka joint venture.

Reklamy